Αχαΐα

Πάτρα: Πώς θα λειτουργήσουν, με πιστούς, οι Ναοί την Κυριακή – Οι πρώτες Θείες Λειτουργίες μετά την καραντίνα, ανά Ενορία

Πάτρα: Πώς θα λειτουργήσουν, με πιστούς, οι Ναοί την Κυριακή – Οι πρώτες Θείες Λειτουργίες μετά την καραντίνα, ανά Ενορία

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀνοίγουν τήν Κυριακή οἱ Ἱεροί Ναοί, προκειμένου νά εἰσέρχωνται οἱ πιστοί καί νά συμμετέχουν στήν Θεία Λατρεία καί βεβαίως νά κοινωνοῦν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἳματος τοῦ Κυρίου.

Καθ’ ὃλον αὐτό τό διάστημα, ὁ Λαός μας, ὃλοι ἐσεῖς ἐπεδείξατε ὑπομονή καί δύναμη ψυχῆς, προκειμένου νά τηρηθοῦν τά μέτρα, ὣστε νά προστατευθῇ τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ὑγείας. Γνωρίζομε τόν πόνο τῆς ψυχῆς σας, ἀφοῦ ἡ περίοδος αὐτή συνέπεσε μέ τήν μεγάλη καί κοσμοσωτήριο ἑορτή τοῦ Πάσχα. Περάσαμε μέ ἂλγος ψυχῆς τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἑορτάσατε τό Πάσχα καί ζήσατε τήν Διακαινήσιμο Ἑβδομάδα προσευχόμενοι ἀπό τό σπίτι σας, τό ὁποῖο μετατρέψατε σέ Ἐκκλησία. Εἶδα φωτογραφίες ἀπό τόν «ξεχωριστό» ἑορτασμό σέ σπίτια καί δέν συγκινήθηκα ἁπλῶς, ἀλλά συγκλονίστηκα ἐσωτερικά, διαπιστώνοντας τήν βαθειά σας πίστη καί τήν πηγαία εὐλάβειά σας. Ἀλλά καί ὃταν ἂνοιξαν οἱ Ἱεροί Ναοί, γιά νά εἰσέλθετε, γιά νά προσκυνήσετε, γιά νά προσευχηθῆτε, εἲδαμε τόν πόθο σας, ὁ ὁποῖος ἐξῆλθε ὡς πνευματικός ποταμός ἀπό τήν καρδία σας καί μετετράπη σέ δάκρυα χαρᾶς, ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Κυρίου μας.

Σᾶς ἐπαινῶ ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου καί καυχῶμαι ἐν Κυρίῳ διά τά πνευματικά μου τέκνα. Παράλληλα ἐπιθυμῶ, νά παρακαλέσω τήν ἀγάπη σας, ὃπως καί στή συνέχεια, συμπεριφερθῆτε μέ τήν ἲδια ὑπευθυνότητα, τηρώντας τά μέτρα τά ὁποῖα ὥρισαν οἱ εἰδικοί καί τά ὁποῖα συνιστᾶ πατρικά ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός ἀποφυγή συγχρωτισμοῦ καί συνωστισμοῦ.

Στούς Ἱερούς Ναούς θά ὑπάρχουν ὃσα καθίσματα πρβλέπονται σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες, τίς ὁποῖες ἤδη ἔχομε γνωστοποιήσει.

Σέ κάθε Ἱερό Ναό ἒχει ἀναρτηθῇ, τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες μας.

Στούς περισσοτέρους Ἱερούς Ναούς θά τελεσθοῦν δύο Θεῖες Λειτουργίες σύμφωνα μέ τό σχετικό πρόγραμμα.

Στήν εἲσοδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ θά εἶναι ὁ ἐντεταλμένος ἀδελφός, ὁ ὁποῖος θά ὁδηγῇ τούς εἰσερχομένους στίς θέσεις τους καί ὃσους θά εἰσέρχωνται διά νά προσκυνήσουν. Θά χρησιμοποιοῦν ἃπαντες τά ἀντισηπτικά ὑγρά καί θά τηροῦν τίς ἀποστάσεις.

Θά ὑπάρχῃ ἡ δυνατότης παραμονῆς τῶν πιστῶν καί στά προαύλια τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐνῶ θά λειτουργοῦν καί τά μεγάφωνα τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Στήν Θεία Κοινωνία, παρακαλῶ, νά προσέρχεσθε μετ’ εὐλαβείας καί σέ ἀπόσταση ὁ ἓνας ἀπό τόν ἂλλο.

Ἡ Θεία Μετάληψις θά συνεχίζεται καί μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐφ’ ὃσον χρειασθῇ. Διά τόν λόγον αὐτό δέν πρέπει νά βιαζώμεθα. Οἱ Ἱερεῖς θά ἀναμένουν μέ ὑπομονή καί ἀγάπη.

Πρός ἐνημέρωσή σας γνωρίζομε, σχετικά μέ τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τά ἑξῆς:

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ἐπισκοπείου Πατρῶν: Καθημερινῶς Θεία Λειτουργία ἀπό ὣρα 7-9 π.μ. καί Ἑσπερινός 7-8 μ.μ.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου:

Παλαιός Ναός: 6-9 π.μ.

Νέος Ναός: 7-10 π.μ.

Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας: 7-10 π.μ.

Ἱερός Ναός Παντανάσσης:

Σάββατο Ἑσπέρας, Μικρά Ἀγρυπνία 10 βραδυνή -12:30 πρωινή.

Κυριακή πρωί 7-10 π.μ.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν:

Παρεκκλήσιον Εἰσοδίων Θεοτόκου 5:30-8:30 π.μ.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου 7-10 π.μ.

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος:

Παρεκκλήσιον Ἁγίων Ἀναργύρων 7-10 π.μ.

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος: 7-10 π.μ.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου:

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Αἰκατερίνης: 5-7:30 π.μ.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου 7-10 π.μ.

Ἱερός Ναός Ἁγίας Σοφίας:

Μικρά Ἀγρυπνία 10 βραδυνή – 12:30 πρωινή.

Κυριακή πρωί, 7-9:30 π.μ. (κάτω Ναός) καί 8:00-10:30 π.μ. (ἂνω Ναός).

Ἱερός Ναός Παναγίας Ἀλεξιωτίσσης

Κυριακή πρωί 7-9:30 π.μ. καί 10-11 π.μ.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ζακύνθῳ:

Κυριακή πρωί 7-9 π.μ. καί 9:30-10:30 π.μ.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου:

Σάββατο Ἑσπέρας, Μικρά Ἀγρυπνία 10 βραδυνή -12:30 πρωινή.

Κυριακή πρωί 7-10 π.μ.

Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης:

Σάββατο Ἑσπέρας, Μικρά Ἀγρυπνία 10 βραδυνή-12:30 πρωινή.

Κυριακή πρωί 7-10 π.μ.

Ἱερός Ναός Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Πατρῶν:

Σάββατο Ἑσπέρας, Μικρά Ἀγρυπνία 10 βραδυνή -12:30 πρωινή.

Κυριακή πρωί 7-10 π.μ.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ:

Κυριακή πρωί 6:30-9:30 π.μ. καί 9:30-10:30 π.μ.

Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀγυιᾶς:

Κυριακή πρωί 6:30-9:30 π.μ. καί 9:30-10:30 π.μ.

Καθ’ ἑκάστην Παρασκευή, τελεῖται ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στόν παλαιό Ἱερό Ναό (ὣρα 9μ.μ-1 πρωινή)

Καθ’ ἑκάστην Τρίτη, τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στόν νέο Ἱερό Ναό. (ὣρα 7-8μ.μ.)

Ὅσον ἀφορᾶ τούς ἄλλους Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν ἔχει ἀναρτηθῆ τό Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τοῦ κάθε Ναοῦ.

Διά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, Γάμων, Βαπτίσεων, τηροῦνται τά ἀπαραίτητα μέτρα, ὡς πρός τόν ἀριθμό τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν καί τῆς μεταξύ των ἀποστάσεως.

Μέ τήν βεβαιότητα ὃτι ὃλα θά ἐξελιχθοῦν κατά τόν καλύτερο τρόπο καί μέ τήν αἲσθηση ὃτι ἃπαντες, θά συνεχίσετε μέ τήν ἲδια ζέση ψυχῆς νά ἀγαπᾶτε τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο, σᾶς εὐλογῶ ὃλους καί σᾶς ἀπευθύνω τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό καί ἐγκάρδιο ἀσπασμό,

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί μου!

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

U  Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Σχετικά Άρθρα

Κάτω Αχαϊα: Δήμαρχος και Διευθυντής Κ.Υ. στα “Τσιγγάνικα”: Τηρήστε τα μέτρα, κινδυνεύουμε όλοι – Αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα

newsroom

Πάτρα: Αιτήσεις των δικαιούχων Οικοδόμων για το επίδομα των 800 ευρώ

newsroom

ΚΙΝΑΛ: Ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία ο Γιώργος Παπανδρέου… με φόντο την Ακρόπολη

achaiavoice

Πάτρα: Πάρτι στην παραλία χωρίς μάσκες και αποστάσεις για τους ασυγκράτητους Πατρινούς

achaiavoice

Πάτρα: Κλειστά τα περισσότερα μαγαζιά στην πόλη – Σε αναστολή, παρά να λειτουργούν με click away και αμφίβολα για τον τζίρο

newsroom

Νοσοκομείο Ρίου: Νοσηλεύονται πέντε άνδρες, μια γυναίκα

newsroom

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα